Általános Iskola - beiskolázás

Tisztelt Szülők! A Zalaegerszegi Tankerületi Központ illetékességi területén lévő általános iskolák első évfolyamára a 2022/2023. tanévben a tanköteles korba lépő gyermekek beiratkozásával kapcsolatos tájékoztató itt érhető el.

Hulladékszállítási napok 2022.

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2022. évi hulladékszállítási napokról. A tájékoztató elérhető: itt.

Közmeghallgatás 2021.

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 24. napján, 18,00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A meghívó elérhető itt.

Zöldhulladék telep zárás

Tisztelt Bocföldei Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a település zöldhulladék gyűjtő telepe  2021. december 1. napjától  2022. március 1. napjáig téli szünetet tart, a jelzett időszakban a nyitva tartás szünetel.                                                                                      Bocfölde község Önkormányzata

Szociális célú tűzifa

HIRDETMÉNY Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló jogszabály alapján az Önkormányzat a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek a település vonatozásában tűzifa támogatást  tud biztosítani. A támogatás feltételeiről szóló 5/2021. (V. 03.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek: Bocfölde község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a nyújtható támogatás, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:  a) téli fűtését tűzifával oldja meg, b) Bocföldén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Bocföldén tartózkodik, c) szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra. Egyéb feltételek: Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem november 15. napjáig nyújtható be. A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3 és legfeljebb 3 m3 háztartásonként. A benyújtott kérelem valóságtartalma környezettanulmány készítésével vizsgálható. Kivételes méltányosságból az is, részesülhet támogatásban, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Az ellátás iránti kérelmet a Bocföldei Közös Hivatalnál lehet előterjeszteni. A kérelmet a települési támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges forma nyomtatványon lehet benyújtani.

Háziorvos szabadság

Tisztelt Betegeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.09.24-2021.09.28. (Péntektől-Keddig)  a rendelés SZABADSÁG miatt elmarad! Helyettesítés: BAK orvosi rendelő Dr. Tóthbán Beáta Háziorvos Rendelési idő: Péntek: Bak: 8.00-11.00 Hétfő:  Bak: 8.00-10.00 Kedd: Bak: 8.00-12.00 Elérhetőség: 06-92/461-002                     06-20/218-69-23 Felhívjuk Tisztelt betegeink figyelmét, hogy a helyettesítés idején a baki rendelő felkeresése előtt telefonon egyeztetni időpontot szíveskedjenek a fent megjelölt számon, TAJ kártyájukat vigyék magukkal! Szájmaszk használata kötelező! 16.00 óra után központi ügyelet: Zalaegerszeg, Botfy u.1. Tel.:06-92/321-000 Megértésüket köszönjük!                                                         Dr. Czipóth Magdolna Háziorvos

TARR Kft. ügyfélszolgálat

Tisztelt Előfizetőnk, leendő Előfizetőink! Az Önök otthonában is elérhetőek a legmodernebb távközlési szolgáltatások! Akár 500Mbit/s internet + Digitális Kábeltv + Telefon szolgáltatás MINDEN LAKOST várunk kihelyezett ügyfélszolgálati napjainkon kedvezményes havidíjú csomag ajánlatainkkal. Leendő ÚJ ügyfeleinket most egyedi akciós ajánlatainkkal várjuk! EGYEDI AKCIÓS AJÁNLATAINK KIZÁRÓLAG A KITELEPÜLŐ KÉPVISELŐINKNÉL ELÉRHETŐ! TARR Kft. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT TART AZ ÖNÖK LAKÓHELYÉN! 2021.09.03 (PÉNTEK) BOCFÖLDE ÖNKORMÁNYZAT 09.00-12.00 Bármilyen egyéb kérdéssel kérem, hívja bizalommal a TARR Kft. hivatalos képviselőjét: LASKA RÓBERT    TEL:0630/529-5800  

Ebek veszettség elleni oltása

Tisztelt Ebtartó!  Ezúton értesítjük, hogy az ebek kötelező veszettség elleni oltására Bocföldén 2021. szeptember 10. –én, pénteken kerül sor.  Az oltás időpontjai a következők:  Reggel: 7.00-8.00 óra között a kultúrház udvarán. 8.00-.8.40 óráig a focipálya mellett.  Pótoltás: Ugyanazon a napon, 2021. szeptember 10-én, pénteken 19.00-19.50-óráig a kultúrház udvarán!!!  Az oltás minden három hónaposnál idősebb eb számára kötelező!  Az oltás díja 5.500,-Ft ebenként,  amit az oltás elvégzésekor a helyszínen kell kifizetni. (tartalmazza a féregtelenítő árát is)  Kötelező továbbá a jelöletlen és sorbanövő ebek mikrochippel történő megjelölése is.  Az oltással egyidőben a mikrochip beültetésére is sor kerülhet. Ennek ára regisztrációval együtt 4000,-Ft . Ha új oltási könyvet kell kiállítani (első oltás esetén, vagy amennyiben a jogszabályban előírtaknak megfelelő (164/2008.(XII.20.) FM rendeletben leírt oltási könyvet az ebtulajdonos az oltáskor nem tudja felmutatni), ennek költsége -  adminisztrációval együtt - további 500,- Ft, ami szintén az oltás helyszínén kell kifizetni. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után! Az oltásra hozza magával az új típusú oltási könyvet, ha van! Amennyiben a fenti időpontok nem megfelelőek, az oltást végző állatorvos a rendelőben is elvégzi a beavatkozást, rendelési időben, hétköznap 9-11 valamint 17-18 óra között, cím: Botfa Botfa u 91. Indokolt esetben háznál is megrendelhető az oltás. Ebben az esetben az igényt jelezni kell a polgármesteri hivatalnál vagy az állatorvosnál(06 30 9942507) legkésőbb az oltás időpontjáig!  dr. Fendrik Péter      állatorvos

Eb összeírás 2021.

Tisztelt Ebtartó! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Bocfölde és Sárhida községe közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a postai úton eljuttatott, illetve a honlapról letölthető „Ebösszeíró adatlapot” ebenként új adatlap használásával kitölteni és legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek. Az ebösszeíró adatlapot a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon lehet eljuttatni: Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8943 Bocfölde, Ady u. 15. vagy 8944 Sárhida, Béke u. 26. A Hivatalban és Kirendeltségén személyesen Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloak1b8b9544d0fdb07291e2037f51365ee5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1b8b9544d0fdb07291e2037f51365ee5 = 'bocfolde' + '@'; addy1b8b9544d0fdb07291e2037f51365ee5 = addy1b8b9544d0fdb07291e2037f51365ee5 + 'zipmail' + '.' + 'hu'; var addy_text1b8b9544d0fdb07291e2037f51365ee5 = 'bocfolde' + '@' + 'zipmail' + '.' + 'hu';document.getElementById('cloak1b8b9544d0fdb07291e2037f51365ee5').innerHTML += ''+addy_text1b8b9544d0fdb07291e2037f51365ee5+''; e-mail címre. Az ebösszeíró lap letölthető: innen. Felhívom az ebtulajdonosok/tartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni! Tájékoztatom, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft! Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.                                                              Tisztelettel:                                                                                                           Császár László sk.  jegyző

Háziorvosi helyettesítés

Tisztelt Betegeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021.07.19-2021.07.22. (Hétfőtől-Csütörtökig)   a rendelés SZABADSÁG miatt elmarad! Helyettesítés: BAK orvosi rendelő  Dr. Tóthbán Beáta Háziorvos Rendelési idő: Hétfő:  Bak: 8.00-10.00 Kedd:Bak:08.00-12.00   BOCFÖLDE: 12.30-14.00 Szerda: Bak:13.00-15.30 Csütörtök: Bak:11.00-12.00 Elérhetőség: 06-92/461-002                     06-20/218-69-23 Felhívjuk Tisztelt betegeink figyelmét, hogy a helyettesítés idején a baki rendelő felkeresése előtt telefonon egyeztetni időpontot szíveskedjenek a fent megjelölt számon, TAJ kártyájukat vigyék magukkal! 16.00 óra után központi ügyelet: Zalaegerszeg, Botfy u.1. Tel.:06-92/321-000 Megértésüket köszönjük!                                                         Dr. Czipóth Magdolna Háziorvos

Lomtalanítás 2021.

isztelt Lakosság! 2021. április 16. napján (pénteken) kerül sor az idei évi lomtalanításra, a mellékelt tájékoztatóban foglaltak alapján.

Ügyfélfogadás szünetel

KEDVES ÜGYFELEINK! A JÁRVÁNYÜGYI SZIGORÍTÁSOK MIATT A BOCFÖLDEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÉS KIRENDELTSÉGEIN 2021. MÁRCIUS 8-TÓL VISSZAVONÁSIG A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL! TELEFONOS ÉS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS MUNKAIDŐBEN TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTOTT!   ADÓVAL  kapcsolatos  információk  MUNKAIDŐBEN:  telefon:  06-92-581-051, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloak09229d14f9909c63783260641a2196ab').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy09229d14f9909c63783260641a2196ab = 'bocfolde.penzugy' + '@'; addy09229d14f9909c63783260641a2196ab = addy09229d14f9909c63783260641a2196ab + 'zalaszam' + '.' + 'hu'; var addy_text09229d14f9909c63783260641a2196ab = 'bocfolde.penzugy' + '@' + 'zalaszam' + '.' + 'hu';document.getElementById('cloak09229d14f9909c63783260641a2196ab').innerHTML += ''+addy_text09229d14f9909c63783260641a2196ab+''; , Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloak743671395c5f830e46738549cf783595').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy743671395c5f830e46738549cf783595 = 'kaman.bocfolde' + '@'; addy743671395c5f830e46738549cf783595 = addy743671395c5f830e46738549cf783595 + 'zipmail' + '.' + 'hu'; var addy_text743671395c5f830e46738549cf783595 = 'kaman.bocfolde' + '@' + 'zipmail' + '.' + 'hu';document.getElementById('cloak743671395c5f830e46738549cf783595').innerHTML += ''+addy_text743671395c5f830e46738549cf783595+''; . Halaszthatatlan - köztemetés, anyakönyvi, házassági - ügyekkel kapcsolatos információk: telefon: 06-92-581-051, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. document.getElementById('cloak01dfe67ecfe931cee1af41b6ee27192b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy01dfe67ecfe931cee1af41b6ee27192b = 'cziganyne.bocfolde' + '@'; addy01dfe67ecfe931cee1af41b6ee27192b = addy01dfe67ecfe931cee1af41b6ee27192b + 'zipmail' + '.' + 'hu'; var addy_text01dfe67ecfe931cee1af41b6ee27192b = 'cziganyne.bocfolde' + '@' + 'zipmail' + '.' + 'hu';document.getElementById('cloak01dfe67ecfe931cee1af41b6ee27192b').innerHTML += ''+addy_text01dfe67ecfe931cee1af41b6ee27192b+''; . KÖSZÖNÖM A MEGÉRTÉSÜKET ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET. JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK MINDENKINEK! Bocfölde, 2021. március 7. Császár László sk. jegyző

Kerti hulladék égetése

TISZTELT LAKOSSÁG! TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény változásai miatt 2021. január 1-jétől a települési önkormányzat képviselő-testületének megszűnik az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapításának hatásköre. Tekintettel a veszélyhelyzetre, egyelőre  az önkormányzatok hatáskörében marad, hogy engedélyezik-e helyileg az avar- és kertihulladék-égetést. Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig minden hónap első hétfőjén engedélyezett Bocföldén a száraz kerti hulladék és avar szabadtéri égetése. Bocfölde levegőtisztaság védelme érdekében ugyanakkor tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladékot a temető nyugati oldalán kialakítandó zöldhulladék tárolására szolgáló, kerítéssel körbezárt területen is el lehet helyezni a közeljövőben (várhatóan március közepén nyit a telep).

Rendhagyó farsang

Farsang1.jpgA pandémia miatt sajnos az idén nem lehetett hagyományos, megszokott módon a farsangot ünnepelni, azért on-line módon, fényképek beküldésével került megtartásra a rendezvény. Vasárnap megtörtént a virtuális jelmezversenyünk zsűrizése. Nagyon sok ötletes jelmez érkezett. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy részt vett játékunkban. A díjazottak képei: Farsang1.jpgFarsang2.jpg Farsang3.jpg Farsang4.jpg Farsang5.jpg Farsang6.jpg Farsang7.jpg Farsang8.jpg

Háziorvosi rendelés

Tisztelt Páciensek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. február 12. napján (pénteken) meghirdetett áramszünet miatt a háziorvos 8-11 óra között Csatárban rendel. A 92/814-293 telefonszámon érhető el. Kérjük szíves megértésüket!