Az oldal a biztonság és a felhasználó élmény érdekében HTTP cookie-kat használ. Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.

Hírek, események

Szociális célú tűzifa

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló jogszabály alapján az Önkormányzat a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek a település vonatozásában

tűzifa támogatást

 tud biztosítani.

A támogatás feltételeiről szóló 5/2021. (V. 03.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek: Bocfölde község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a nyújtható támogatás, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel: 

a) téli fűtését tűzifával oldja meg,

b) Bocföldén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Bocföldén tartózkodik,

c) szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra.

Egyéb feltételek:

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

  • A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem november 15. napjáig nyújtható be.
  • A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.
  • A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3 és legfeljebb 3 m3 háztartásonként.
  • A benyújtott kérelem valóságtartalma környezettanulmány készítésével vizsgálható.
  • Kivételes méltányosságból az is, részesülhet támogatásban, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.
  • Az ellátás iránti kérelmet a Bocföldei Közös Hivatalnál lehet előterjeszteni.
  • A kérelmet a települési támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges forma nyomtatványon lehet benyújtani.

Related Articles