A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelete alapján 2020. március 22-től visszavonásig, templomainkban nem tartunk nyilvános istentiszteleteket. Szentmiséket ugyanúgy kötelező hallgatni vasár- és ünnepnapokon, a média (TV, Rádió Internet) segítségével! Részleteke a www.csacsiplebania.hu honlapon.

Online közvetítés

https://mise.hu/

HIRDETÉSEK A HÉTRE:
− keresztúti ájtatosságot imádkozunk nagyböjt péntekjein: Csatárban és Bocföldén - 16:00 órakor; Botfán - 17:00 órakor; Csácsbozsokon - az esti mise végén.
− a katolikus Karitász szervezésében nagyböjti tartós élelmiszer adományokat gyűjtünk 2020. már- cius 15-22 között, a templomokban.
− 1 napos Ábrahám képzést indítanak a Szent Család óvodában, 2020. április 4-én.
− jövő szombaton a plébániai felkészítők elmaradnak.
− nagyböjti három napos lelkigyakorlat (Triduum) idén is a csácsbozsoki templomban lesz. Nyisztor Krisz- tián kórházlelkész tartja, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán az esti 7 órai szentmisékben. A szentmi- sék előtt 6 órától gyónási lehetőséget is biztosítunk.
− Bocföldén márc. 19-én, csütörtökön lesz templomunk Szentségimádási napja. Szentmise délelőtt fél 9 órakor kezdődik, Szentségeltétel és litánia pedig délután fél 3 órakor.
− Csácsbozsokon pénteken 13:30-kor kezdődik + Beke Ferenc temetési miséje, 14:00-kor a temetés.
− templomainkban a szentmiséket továbbra is megtartom, de mindenki felelőssége tudatában jöjjön szentmi- sére, vagy maradjon otthon. Mindenki imádkozza főpásztoraink imáit!!
− a hitoktatással kapcsolatban még nem kaptunk utasításokat, remélhetőleg a héten tájékoztatnak minket.
− Kérem, hogy a plébánia honlapján tájékozódjanak az esetleges változásokról.
Közérdekű
Kórházlelkész Zalaegerszegen, Nyisztor Krisztián személyében. (tel.: +3630/211-9359)
Információk:
- szentségek felvételét (keresztelő, elsőáldozás, bérmálás, házasság, temetés) mindenki a lakóhelye szerinti plébánián kérheti. Amennyiben máshol szeretné, úgy a plébánosától engedélyt kell kérnie.- keresztlevelet arról a plébániáról kell kérni, ahol a keresztelés történt.- igazolást keresztszülőséghez, bérmaszülőséghez, házassági tanúnak szintén a lakóhely szerinti plébánia az illetékes, vagy ahol életvitel szerűen legalább egy éve tartózkodik.- az egyházi hozzájárulást is a lakóhely szerinti plébánián, vagy ahol életvitel szerűen legalább egy éve tartózkodik kell fizetni, évente és személyenként. (gyermekek után nem kell)- keresztszülő és bérmaszülő az lehet, aki: katolikus, bérmálkozott és ha házasságban él, akkor lehetőleg egyházi házasságban, - vagy legalábbis készüljön rá.- keresztelést saját gyermekének bárki kérheti függetlenül attól, hogy házasságban él-e vagy sem. De csak szülő kérheti személyesen a keresztelést, nagyszülő vagy más rokon, ismerős nem kérheti. Iskolás kortól már csak 3. és 8. osztályban keresztelünk, a többi beavató szentség felvétele előtt, amennyiben hit- és erkölcstan oktatásban részesült a keresztelendő.- elsőáldozásban és a bérmálás szentségében azok a gyermekek részesülhetnek, akik az általános iskolai tanulmányaik alatt minden évben részt vettek a hit- és erkölcstan oktatásban, illetve szentmiséken rendszeresen részt vesznek (nyáron is!).- amennyiben ’felnőttként’ szeretne részesülni a keresztség, az elsőáldozás vagy a bérmálás szentségében, képzésen/felkészítésen kell részt venni. Felnőtt képzéseken a Mária Magdolnabrplébánián lehet részt venni, általában szeptemberben indulnak a kurzusok. - temetés esetén időpontot még a vállalkozónál való adatfelvételkor szíveskedjenek egyeztetni a plébánosukkal.

A 2020-as esztendőben a stóla és stipendium díjak összege:

egyházi hozzájárulás: 5000 ft/fő/év.
ünnepi mise: 3000 ft.
csendes mise: 1500 ft.
temetés: 30.000 ft.
esküvő: 28.000 ft.
esküvő misével 30.000 ft.

 

Szentmisék időpontja templomunkban:
szerdán: 17:00 órakor
(első pénteken): 16:00 órakor
Vasárnap: 12:00 órakor

egyhaz1

A plébános elérhetősége:
egyhaz2 Furján Gellért plébános
8900, Zalaegerszeg, Csácsi utca 101.
Tel./fax.: +3692/318-109
Mobil: 30/7237-059
Web: www.csacsiplebania.hu

Related Articles